tolk

2 Minutes
Inrikes

Forskningsstudie om teckenspråkstolkarnas upplevelse av sitt arbete med distanstolkning

Camilla Warnicke och Marie Materne har gjort en forskningsstudie om teckenspråkstolkars upplevelse av om distanstolkning i relation till Covid-19. I studien undersökte de hur Covid-19 pandemin påverkade teckenspråkstolkarnas arbete i Sverige genom övergången till...
Read More
2 Minutes
Utrikes

Kaliforniska fängelser kritiseras för brist på tillgänglighet för döva fångar

Enligt en dom från en federal domstol i Sacramento har Kaliforniens fängelsesystem misslyckats med att tillhandahålla tillräcklig hjälp för döva fångar vid förberedelser för villkorliga frigivningar. I beslutet anger domaren Claudia Wilkens att fängelse-...
Read More
2 Minutes
Utrikes

Döva i Kenya kritiserar teckenspråkslag nr 9 från 2023 – innehåller stora brister

Otydliga definitioner, bristfällig tolktjänst, avsaknad av tillsynsråd och otillräckliga bestämmelser om teckenspråksutbildning är de luckor i det nya lagförslaget som dövsamhället i Kenya reagerar och oroas över. Ashura Michael, en framstående döv förespråkare för...
Read More