Demonstrationståget för dövblinda Evelina var större än Socialdemokraternas eget första maj-tåg i Piteå

Foto: Privat

Dövblinda Evelina Lindbergs kamp om att få rätt till SOL (Socialtjänstlagen) fortsätter och hon är inte ensam i sin kamp. Den 1 maj demonstrerade närmare 300 personer mot Piteå kommuns hantering av Evelinas fall. Såväl döva och dövblinda som hörande visade sitt stöd, både från Piteå och andra närliggande städer. På torget hölls en manifestation med tal av bland annat Liberalernas Thomas Söderström som tydligt visade sitt missnöje över kommunens beslut. Han menar att även förtroendevalda politiker kan göra fel och att det då bara är att ta om ett beslut, svårare är det inte.

Teckenrapport har tidigare berättat om Evelina Lindbergs situation den 27 november och den 22 december. Bakgrunden till demonstrationen är när Evelina flyttade till Piteå förlorade hon rätten till personlig assistens via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Hon fick i stället personligt stöd via SOL. Därefter kom ett beslut som Piteå kommun tagit som lett till att Evelinas rätt till personliga stöd dragits in och i stället erbjuds hon vanlig hemtjänst, av personer som inte behärskar taktilt teckenspråk. Det var efter att förvaltningsrätten beslutat om att taktilt teckenspråk inte betraktas som ett grundläggande behov.

Initiativtagare till demonstrationen var Pitebon Ida Henningsson, som tillsammans med Desiree Stensdotter, arrangerade demonstrationen och manifestationen. De samarbetade med Förbundet Sveriges Dövblinda Nords (FSDB Nord) medlemmar kring utformningen av dagen. Teckenrapport har intervjuat Desiree som är teckenspråks- och dövblindtolk och har jobbat med Evelina under flera år. Desiree berättade att när Ida ansökt om tillstånd för demonstration hos polisen, då hade hon angett 20 personer som uppskattat antal. När demonstrationen närmade sig frågade de polisen om det var okej att fler anslöt, eftersom de sett att intresset var större än vad de trodde från början. Att så mycket som 300 personer skulle gå med i tåget hade de inte kunnat drömma om. ”Vi hade fler deltagare i vårt tåg än Socialdemokraterna, vilket säger något” berättar Desiree. Bland demonstranterna var flera ditresta, bland annat arrangerade Västerbottens Dövas Teckenspråk Länsförening (VDTLF) en bussresa där medlemmarna fick åka gratis.

Evelina själv var med under demonstrationen, där flera av demonstranterna hade ögonbindel och hörselkåpor för att visa sitt stöd. Evelina berättar till Teckenrapport att det stöd hon fått betyder mycket och att det är det som gör att hon fortsätter orka kämpa för sin rätt. Idag jobbar hon två dagar i veckan där hon har stöd. Det stödet har hon dock bara på arbetsplatsen och personen i fråga har blivit uppsagd av kommunen, så efter sommaren kommer Evelina inte att kunna jobba.

En av deltagarna i demonstrationen var SDR:s förbundsordförande Åsa Henningsson. Hon sa i sitt tal att teckenspråket är grundläggande, att det är en rättighet och att hon just nu skäms över att komma från Piteå.

Evelina har nu överklagat förvaltningsrättens beslut och väntar på Kammarrättens utslag. Den 20 april lade den politiska oppositionen i Piteå fram ett förslag genom ett så kallat nämndinitiativ i socialnämnden där målet är att ge Evelina tillbaka sitt stöd. Dagen efter demonstrationerna gjorde ordförande i socialnämnden, Sven – Gösta Pettersson, ett uttalande i P4 Norrbotten om att de inte kommer att ändra sitt beslut.

Inte bara i Piteå

Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadads Riksförbund berättade i en intervju hos TV4 att Evelinas fall inte är det enda, och att allt fler stöd dras in för personer med synskador och dövblindhet.

Dövblinda i hela landet oroas nu över en ny våg där allt fler stöd dras in eftersom domar i Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätten blir prejudikat och påverkar besluten hos kommunerna. Wandi Lundgren i Göteborg och Bjarne Andersson i Dalstorp är bara två av flera exempel. Göteborgs-Posten berättade den 29 april om dövblinda Wandi, som efter 20 år blev av med sin personliga assistans och i stället fick ledsagarservice. Nu 10 år senare dras även den servicen in. Wandi, som har delad vårdnad om sin son på 14 år som också är blind, menar att detta strider mot barnkommissionen då de nu inte kan ta sig utanför lägenheten och göra saker tillsammans. Ulricehamns Tidning berättade i februari att Bjarne i Dalstorp blev av med sin ledsagning efter 15 år. Idag är han tvungen att förlita sig på sin 84-årige fars hjälp utöver de fyra timmars hjälp han tilldelats i veckan via SOL.

Maria Norberg

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

One thought on “Demonstrationståget för dövblinda Evelina var större än Socialdemokraternas eget första maj-tåg i Piteå

  1. Anne 8 maj 2024 at 07:04

    Vi lever år 2024 och dövblinda Evelina inte får behålla sin hjälp med den taktila teckenspråkskunniga personen är en stor skandal! Man kan inte tro att det är sant! Alla människor med funktionsnedsättningar måste få den hjälp de behöver!
    Ska alla dövblinda leva i ett mörker?
    Tänk på alla människors lika värde!

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *