Månad: april 2024

2 Minutes
Inrikes

Forskningsstudie om teckenspråkstolkarnas upplevelse av sitt arbete med distanstolkning

Camilla Warnicke och Marie Materne har gjort en forskningsstudie om teckenspråkstolkars upplevelse av om distanstolkning i relation till Covid-19. I studien undersökte de hur Covid-19 pandemin påverkade teckenspråkstolkarnas arbete i Sverige genom övergången till...
Read More