Riksteatern Crea uppmärksammar Evelinas situation i Piteå

Foto: Privat

Den 22 maj skickade Riksteatern Crea ut ett pressmeddelande med anledning av Evelina Lindbergs situation i Piteå. Evelina, som är dövblind, har nekats tillgång till stödinsatser med personal som behärskar taktilt teckenspråk. Piteå kommun drog in det stöd hon tidigare haft, med motiveringen att hon klarar sig med vanlig hemtjänst, trots att denna inte kan kommunicera med henne. Kammarrätten har nu avslagit Evelinas överklagan, vilket innebär att hon inte får tillbaka sitt stöd.

I pressmeddelandet lyfter Riksteatern Crea fram sin pågående turné med föreställningen ”Frans”, som handlar om en pojke som förlorar både syn och hörsel men återerövrar förmågan att kommunicera via taktilt teckenspråk. Genom att bjuda in kommunalpolitiker till föreställningen i Haparanda den 30 maj, hoppas Riksteatern Crea att politikerna ska få en djupare förståelse för vikten av tillgång till kommunikation för personer med dövblindhet.

Pressmeddelandet påpekar att situationen för dövblinda försämras, trots att det är år 2024 och borde vara tvärtom. Svenska medborgare med dövblindhet nekas nödvändigt stöd och kastas in i en värld av mörker där de inte längre erkänns rätten att kommunicera med sin omvärld.

Synskadades Riksförbunds förbundsjurist, Anna Quarnström, har tidigare uttalat sig om Evelinas fall och betonar att lagstiftningen är bristfällig och kräver en förändring för att säkerställa grundläggande rättigheter för personer med dövblindhet. Hon menar att kammarrättens dom och dess konsekvenser visar hur inhumant låg lagens miniminivå är. Därför uppmanar Anna regeringen att agera för att stoppa denna klappjakt på dövblindas rättigheter.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *