Barbie på amerikanskt teckenspråk

Foto: Warner Bros Discovery

Som en satsning för tillgänglighet har filmen ”Barbie” använt den döva skådespelaren Leila Hanaumi till att tolka hela filmen till amerikanskt teckenspråk (ASL) och lagt in tolkningen i filmen på streamingtjänsten Max. Detta markerar första gången som en ASL-tolkning av en film som släpps samtidigt som originalfilmen på en streamingplattform och det ses som ett stort steg för döva tittare.

Den 14 december i Los Angeles, USA, avslöjades den speciella ASL-versionen av Barbie. Publiken, som bestod av både hörande och döva personer, uttryckte sin uppskattning genom att vifta händerna i luften (dövas motsvarighet till applåder).

Leila, en döv skådespelerska och ASL-tolk, har översatt alla dialoger i filmen för att göra den tillgänglig för en bredare publik. Hon har placerats i det högra hörnet på skärmen och är synlig under hela filmen, vilket ger tittarna en unik upplevelse av att se en ASL-tolkning av en populär film.

Leila, som själv har två döva barn, betonar vikten av att erbjuda ASL-tolkning för att göra filmer tillgängliga för döva barn. Hon påpekar att textning, även om den är användbar, inte alltid fångar nyanserna och sammanhanget i dialogen. ASL-tolkningen av Barbie möjliggör en mer naturlig och djup förståelse av filmens kulturella referenser. Leila själv uttrycker att det var ett härligt och inspirerande arbete.

Leila säger att 90 procent av döva barn föds av hörande föräldrar och många av dem har aldrig haft tillgång till teckenspråk och det är ett allvarligt problem i vårt samhälle. Att kunna erbjuda ASL-tolkning är ett sätt att jämna ut spelplanen och låta döva tittare få tillgång till filmen som de kan förstå på ett mer naturligt sätt.

För att skapa ASL-tolkningen av Barbie samarbetade Max med Leila. De arbetade tillsammans för att säkerställa en noggrann och autentisk tolkning av varje roll och dialog. Under inspelningen använde Leila spegelläge för att anpassa sig till filmens riktning och för att leverera en enhetlig och engagerande tolkning.

Leila utförde en konstant tolkning av filmens dialog, vilket inkluderade övergångar mellan olika karaktärers repliker och överlappande dialoger. Det har varit en utmaning men slutresultatet blev bra.

Den särskilda ASL-versionen av Barbie ger tittarna möjlighet att stänga av textning och endast se ASL. Detta erbjuder en anpassningsbar och flexibel upplevelse för användarna.

Skådespelerskan Margot Robbie, som spelar huvudrollen i filmen, har träffat Leila och sagt att hon var imponerad över Leilas engagemang och skicklighet.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *