Danska regeringen ger döva en ursäkt

Foto: Adobe stock

Den 11 september i år bad den danska regeringen döva om ursäkt. Ursäkten framfördes av Social-, bostads- och äldreministern Pernille Rosenkrantz-Theil och riktades till de döva som placerats inom gamla special- och mentalvården och utsatts för missförhållanden och övergrepp.

Pernille framförde ursäkten på Comwell Bygholm Park i Horsens och den livestreamades på ministeriets webbplats. Teckenspråkstolkning fanns tillgänglig både på plats och i livestreamingen.

Förra året publicerades en utredning av special- och mentalvården mellan åren 1933-1980 på den danska regeringens webbsida. I utredningen har man kommit fram till att nästan 30 000 barn, ungdomar och vuxna utsattes för missförhållanden och övergrepp under statens vård. Bland dessa personer fanns döva, dövblinda och hörselskadade. Personerna överlämnades ibland av sina föräldrar till dessa institutioner utan att få någon förklaring. Utredningen visar också att några av personerna utsattes för våld, försummelse, sexuella övergrepp, tvångssteriliseringar samt tvångsintagning på obestämd tid.

Istället för att blunda för tidigare misstag, vill regeringen lära sig av dem. Nu får dessa personer en ursäkt från regeringen. Pernille sa i sitt tal att detta är ”ett av de mörkaste kapitlen i Danmarks historia.”

Danmarks Dövas Förbund tackade för ursäkten och hoppas att regeringen inte bara kommer att använda utredningsrapporten och ursäkten för att se bakåt, utan också för att blicka framåt. Danmark har egentligen förbundit sig att garantera att alla människor har rätt att leva ett så normalt liv som möjligt med samma rättigheter och möjligheter som alla andra, genom att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dövförbundet anser att det än idag inte är verkligheten, med tanke på hur döva barn och teckenspråket behandlas idag. Förbundet hoppas att regeringen inte ska behöva be om ursäkt en gång tid framöver.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *