Döv resenär kritiserar otillgängliga tågtjänster i Storbritannien

Foto: Adobe stock

En döv brittisk kvinna, Kirsty-Jade, har framfört stark kritik mot Storbritanniens tågtjänster och påstått att de är ”otillgängliga” för personer med hörselskador. Hennes påstående grundas på en händelse då hon och hennes döva partner reste från Leeds till London för att delta i Deaf Rave-festivalen. Under resan upplevde deras tåg tekniska problem, och trots att ett tillkännagivande gjordes om att tåget var inställt och återvände till stationen, förblev Kirsty-Jade ovetande om situationen.

Eftersom Kirsty-Jade är döv kunde hon inte kunde höra tillkännagivandet. Istället använde hon Instagrams automatiska undertexter för att få information om det inställda tåget. Hon och hennes partner mötte ytterligare problem vid återkomsten till Leeds, då de var tvungna att använda meddelanden på sina telefoner för att be personalen boka en taxi till King’s Cross, vilket resulterade i att de nådde London klockan 04:00.

Denna incident har fått Kirsty-Jade att dela sina erfarenheter på sociala medier i syfte att öka medvetenheten om de utmaningar och svårigheter som många döva personer står inför när de reser med kollektivtrafiken. Hon betonar vikten av tillgänglig information och hur bristen på detta skapar komplexa och oroande situationer för döva individer.

Kirsty-Jade lyfter även fram behovet av att involvera döva personer i utformningen av kollektivtrafiksystem och teknologier för att säkerställa tillgänglighet från början. Hon framhäver att om döva personer är en del av processen kommer problem som dessa att undvikas, och kollektivtrafiksystemet kan utvecklas på ett sätt som möter behoven hos alla passagerare, oavsett hörselstatus.

Hennes berättelse har engagerat och fått stöd från många på sociala medier, där personer med olika hörselkapacitet har delat sina egna utmaningar och frustrationer med otillgängliga tillkännagivanden och bristande information vid resor.

I en tid då samhället strävar efter ökad inkludering och tillgänglighet för alla, pekar Kirsty-Jades upplevelse på vikten av att överväga och anpassa kollektivtrafiksystemet för att möta behoven hos personer med hörselskador, och att skapa en mer tillgänglig och jämlik resmiljö för alla resenärer.

Jade Osbeck

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *