Döva röstmottagare i EU-valet bortpetade av Örebro Kommun

Foto: Örebro kommun

Örebro kommun tillåter inte döva röstmottagare i EU-valet. Lasse och Britt Marie berättar om tvärvändningen när Örebro kommun förstod att de var döva, då blev de fråntagna uppdraget som röstmottagare.

Lasse S Lorentzon och Britt Marie Sundström, bägge döva och anställda av Örebro kommun, ville bistå som röstmottagare i EU-valet men blev nekade på grund av att de använder svenskt teckenspråk i stället för talad svenska.

Röstmottagare ansvarar för att säkerställa att valet går korrekt till genom att ta emot röster, svara på väljarnas frågor och ge vägledning i vallokalen.

Lasse, gymnasielärare vid Rudbecksgymnasiet, blev initialt väl mottagen som frivillig röstmottagare.

”Först blev jag väldigt välmottagen och placerades i Stora Mellösa, men sen behövde de mina tjänster i Kilsmo, vilket var helt i sin ordning,” berättar Lasse. ”Men när valnämnden i Örebro kommun fick reda på att jag var döv tog de bort mig på ett helt sonika sätt. Det innebär att teckenspråkiga väljare inte får träffa en teckenspråkig röstmottagare.”

Lasse har skrivit en insändare i Nerikes Allehanda, NA:  ”Det finns ju döva röstmottagare på andra ställen i vårt avlånga rike. Hur kan de accepteras medan Örebro, som utropat sig till Europeisk Teckenspråkshuvudstad, fortsätter att diskriminera döva?”

Lasse påpekar att det borde finnas döva eller hörselskadade röstmottagare på centrala platser där man kan rösta i förtid fram till den 9 juni.

 ”Nu känner man sig inte vara en fullvärdig medborgare i Örebro och inte ens i Sverige. Det är en känsla man inte borde utsättas för,” säger han. Trots sin politiska erfarenhet och flera förtroendeuppdrag har han inte ansetts duglig som röstmottagare.

Britt Marie, boendestödjare, delar Lasses frustration och berättade till Teckenrapport att hon hade visat sitt intresse som röstmottagare och blivit antagen till Norra Karlslund men när hon bad om att få teckenspråkstolkar till det obligatoriska mötet den 15 maj blev hon på en gång borttagen på grund av sin dövhet. Hon vill att Örebro kommun ska göra om, göra rätt och samtidigt ge en offentlig ursäkt.

Både Lasse och Britt-Marie betonar vikten av teckenspråkiga röstmottagare för att teckenspråkiga väljare ska få rätt information och stöd. Båda är besvikna över hur Örebro kommun har hanterat situationen.

Örebro kommuns valchef Johan Hellsten motiverar beslutet med att man måste kunna ge service på svenska för att möta väljarnas behov.

Nerikes Allehanda-skribenten Lars Ströman påpekar i en insändare att detta beslut inte bara är diskriminerande utan även visar ett förakt för andra väljare. Han ifrågasätter varför en kompetent teckenspråkig person inte kan utföra uppgiften med stöd av en tolk. Han betonar att detta snarare skadar samhället än gör nytta, och uppmanar till en omvärdering av beslutet för att säkerställa rättvisa och inkludering.

Förra året tilldelades Örebro kommun det mindre hedervärda priset ”Årets Handbojor” av Sveriges Dövas Ungdomsförbund, en symbol för att någon hindras att använda teckenspråket. Med detta beslut ligger Örebro bra till för att få samma utmärkelse i år igen, menar Lars.

Lasse Lorentzon har anmält detta till DO men ställer sig tveksam till att DO tar vidare ärendet trots att detta är något som är grundstadgade medborgerliga rättigheter.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *