Dövblind student kämpar för tillgänglighet och stöd i Universitet

Foto: Privat

Sofie Bloch Nielsen är en student vid juristprogrammet på Köpenhamns universitet i Danmark, en utbildning hon länge drömt om. Sofie är en person med dövblindhet och för Sofie har varje steg på universitetet hittills varit en utmaning. Nu ryter hon ifrån när bristen på stöd gör att hon och andra studenter med funktionsnedsättningar får svårt att genomföra sina utbildningar.

För Sofie har varje steg på universitetet varit en utmaning. Från att navigera genom trånga korridorer till att kämpa för att hitta rätt lokaler med sin begränsade syn. Det tog dessutom lång tid innan hon fick sina hjälpmedel. Hjälpmedel som exempelvis en iPad som kan förstora och en läslampa med ett speciell ljus för att underlätta studierna. Allt detta ledde till extrem trötthet och påfrestning hos Sofie. Avdelningschefen på universitet säger till tv2 i Danmark att den långa handläggningstiden berodde på att de infört ett nytt IT-system.

Inte nog med det, Sofie har också kämpat mot fördomar och bristen på förståelse från universitetets sida. Trots att hon ansökt om att få delta i mindre studiegrupper för att underlätta kommunikationen, fick hon avslag med hänvisning till att gruppernas storlek ansågs vara avgörande för studenternas inlärning. Universitetet erkänner bristen på stöd och betonar att det är deras ansvar att tillgodose studenters individuella behov.

Enligt Institutet för Mänskliga Rättigheter i Danmark är det inte bara Köpenhamns universitetet som har brister. Generellt är det svårt för studenter med funktionsnedsättningar att genomföra högre utbildning på grund av brist på tillgänglighet och anpassningar, menar institutet. Därför uppmanar institutet nu studenter som befinner sig i liknande situationer att söka stöd och rådgivning hos deras diskrimineringslinje för att få vägledning om sina rättigheter.

För Sofie och många andra är kampen inte bara en fråga om att ta sig igenom utbildningen, utan också en fråga om rätten till utbildning och delaktighet i samhället. Sofie har nu avslutat första terminen och gå in på andra terminen mot sin dröm om en juridikexamen.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *