Efter 200 år avslöjar DNA orsaken till Beethovens dövhet

Foto: Adobe stock

Ludwig van Beethoven, en berömd tysk kompositör, kämpade med flera hälsoproblem, inklusive mag-tarmproblem, njur- och leversjukdomar samt dövhet fram tills hans död år 1827. I ett brev till sina bröder uttryckte Beethoven sin önskan att hans läkare skulle beskriva hans sjukdom vid hans död. Nu, nästan 200 år senare har man äntligen fått svar på orsaken till hans hälsoproblem och dövhet.

För att uppfylla Beethovens sista önskan testade forskarna vid Mayo Clinic i USA två hårlockar från honom. Hårlockarna testades för tungmetalltoxicitet. Proverna analyserades i Metallspeciallaboratoriet vid Mayo Clinic, som leds av Paul Jannetto. Detta laboratorium är specialiserat på att testa patientprover för tungmetaller som bly, arsenik och kvicksilver.

Resultaten visade att Beethoven hade mellan 64 och 95 gånger mer bly i sitt hår än vad som är normalt för en modern person utan blyexponering. Han hade även förhöjda nivåer av kvicksilver och arsenik.

Beethovens hår indikerade kronisk exponering för bly och inte någon akut förgiftning. Under Beethovens tid användes bly i många sammanhang, särskilt inom medicin. Vissa mediciner innehöll bly och bandage blötlades i blysalt för att desinficera sår. Dessutom tillsattes blyacetat, även kallat ”blysocker”, ofta till vin för att göra det sötare. Vin fermenterades också i kärl som löddes med bly, vilket kunde laka ut i vinet.

Forskningen publicerades i tidskriften Clinical Chemistry, där forskarna konstaterade att blykoncentrationerna i Beethovens hår och den uppskattade blyhalten i hans blod var tillräckligt höga för att kunna förknippas med hans mag-, tarm- och njuråkommor samt för sin nedsatta hörsel. Dock var halterna inte tillräckligt höga för att vara den enda dödsorsaken.

Beethoven dog vid 56 års ålder i Wien, Österrike. På Beethovens dödsbädd gav hans vänner honom en låda med fint vin i present och då sa han: ”Tyvärr – för sent.” Detta blev hans sista ord.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *