EUD begär att döva kan lämna motioner på teckenspråk

Foto: EUD

Den 19 mars 2024 gick Europeiska Unionen för Döva (EUD) till EU:s utskott för petitioner där EU-medborgare kan lämna in motioner (PETI). Detta utskott fungerar som en viktig bro mellan EU-medborgare och EU-institutioner. Det ger ett sätt för EU-medborgare att framföra sina bekymmer och idéer till EU.

EUD var inbjuden att komma och diskutera en begäran som de lämnade in till EU för 8 år sedan. Begäran innebär att döva EU-medborgare ska ha möjlighet att lämna in motioner på sina nationella teckenspråk.

EUD:s begäran har varit obesvarad i flera år, men har nu återupplivats av EUD för att få den på utskottets dagordning.

EUD gav utskottet en uppdatering om begäran men bad också omedelbart utskottet att uppfylla begäran. Enligt EUD är bristen på möjlighet att lämna in motioner på nationella teckenspråk ett brott mot artiklarna 9 och 21 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EUD:s begäran stöds av flera ledamöter i Europaparlamentet.

Genom denna begäran syftar EUD till att ytterligare utöka döva EU-medborgares fulla politiska deltagande i EU.

Jos de Winde, Dnieuws

Översatt och redigerad av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *