Evelina förlorade rätten till personlig assistans

Foto: Evelina Lindberg

Evelina Lindberg, en kvinna på 30 år som har dövblindhet står nu inför en utmaning utan sin personliga assistans. Hennes vardag har blivit en kamp sedan Högsta Förvaltningsrättens beslut om att taktilt teckenspråk inte betraktas som ett grundläggande behov. Denna dom påverkar inte bara henne utan alla som behöver detta sätt att kommunicera.

Piteå kommun hänvisar till denna dom och har beslutat att Evelina inte ska få personlig assistans. Bakgrunden till Piteå kommuns beslut handlar om en juridisk praxis kring vad ”skälig levnadsnivå” innebär. Kommunen menar då att Evelinas behov kan täckas av vanlig hemtjänst och inte behöver något individanpassat stöd. Beslutet är motsatsen till vad Evelinas läkare rekommenderade. I intyget skrev läkaren att personliga assistenter som kan taktilteckenspråk är en mycket viktig del till ett normalt liv för Evelina.

Evelina och hennes mamma bestämde sig för att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten som beslutade till hennes fördel. Nu har Piteå kommun överklagat rättens beslut. Evelina är orolig över att kommunen kommer att driva processen vidare till kammarrätten och få beslutet ändrat.

Evelina har känt sig isolerad och begränsad sedan assistansen drogs tillbaka. Trots ansträngningar från henne och hennes familj att förklara behoven för socialtjänsten i Piteå kommun, har hon endast tilldelats vanlig hemtjänst, med personal som inte kan teckenspråk, i begränsade timmar enligt SoL (Socialtjänstlagen). Detta innebär mindre stöd än det som erbjuds enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Hittills har hon haft det svårt att delta i sociala aktiviteter eller ens möta vänner på grund av bristande assistans.

Dessutom tillåts inte överföring av timmar från en månad till en annan, vilket skapar ytterligare problem när det gäller att få tillräckligt med hjälp under olika perioder. Evelina har kämpat för att upprätthålla en del av sitt sociala liv men det har varit svårt utan tillräcklig assistans och med begränsad tillgång till teckenspråkig personal.

Hennes önskan om att delta i olika aktiviteter har begränsats, och hon har känt sig hindrad från att till och med besöka närbelägna platser på egen hand på grund av vinterförhållanden och de faror som det innebär för en person med hennes syn- och hörselbegränsningar. Trots allt försöker hon göra det bästa av situationen och navigerar genom vardagen med all den kraft hon kan med den lilla synen och hörseln hon har kvar.

Hennes berättelse är bara ett exempel på utmaningar personer med dövblindhet står inför och hur viktigt det är med adekvat stöd och assistans för att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv som möjligt.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *