Finska riksdagen skjuter upp lagen om funktionshinderservice

Foto: Adobe stock

Finska riksdagen röstade på onsdagen den 27 september för att senarelägga ikraftträdandet av lagen om funktionshinderservice med en röstfördelning på 92-75. Den senareläggningen har fått stark kritik då den påverkar barns rättigheter, särskilt de som föds med hörselnedsättning.

Idag beviljas familjeundervisning i teckenspråk eller stödtecken enligt prövning. Det leder ofta till att familjer med barn som har hörselnedsättning kan få avslag på sin ansökan om undervisning, eller så kan de få ett engångsbeslut på 20 timmars undervisning. Det har uppmärksammats att 20 timmars undervisning inte är tillräckligt för att lära sig ett helt språk, och ännu mindre att tillgodose de språkliga behoven som uppstår när barnet växer upp.

Den nya lagen, som skulle trätt i kraft i början av oktober, inkluderar individuell undervisning i teckenspråk som en rättighet. Det innebär att personer som föds med hörselnedsättning har rätt till teckenspråk som sitt modersmål. Den lagen har nu beslutats att senareläggas. Den nya tidpunkten för ikraftträdandet av lagen är nu i början av 2025.

Finlands Dövas Förbund har uttryckt djup oro över senareläggningen och menar att det påverkar barns rättigheter negativt. Förbundet är oroliga att barn och familjer inte ska få det stöd de behöver under den väntetiden. De anser att kampen för rättigheter och bristen på tillräcklig undervisning kan påverka familjers interaktion och välmående negativt. Därför har de krävt att lagen träder i kraft snabbare, för att trygga rätten till undervisning.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *