Försämrad tillgänglighet för döva i Lettland

Foto: Adobe stock

I Lettland känner sig majoriteten av de döva inte inkluderade i samhället, enligt en studie utförd av Lettlands Dövförbund. Det främsta skälet är bristen på tillgång till relevant information, såsom regeringsbeslut, valprogram och stadsplanering.

Den informationen som finns är inte tillgänglig med bildmaterial eller teckenspråksöversättning. Därför uppmanar förbundet att det bör finnas teckenspråkstolkar vid offentliga evenemang med deltagande av högt uppsatta politiska ledare som till exempel presidenten eller premiärministern.

Under pandemin upplevde de döva att de fick bättre tillgång till information, eftersom teckenspråkstolkar alltid var närvarande vid presskonferenser och vid andra officiella meddelanden. Nu när pandemin avtagit är problemet återigen tydligt. Många döva känner sig som främlingar i samhället. Hälften av de tillfrågade anser att de inte har tillgång till tillräcklig information. 60% säger att deras möjligheter att delta i demokratiska processer är starkt begränsade.

Dövförbundet har kontaktat både premiärministerns och presidentens representanter och begärt att teckenspråkstolkning ska erbjudas vid alla offentliga evenemang.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *