FSDB kräver stopp för ”ansvarsglidning” mellan kommun och region

Bild: FSDB

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, uppmanar genom ordförande Klas Nelfelt till en tydligare lagstiftning för att garantera att alla människor får det stöd de behöver. Lagstiftningen behövs för att kunna definiera vem som bär ansvaret för den garantin. Uppmaningen gavs i en insändare till tidningen Dagens Samhälle den 15 januari.

Ett konkret exempel är Evelina Lindbergs situation, som Teckenrapport berättade om i november 2023, där Piteå kommun ersatte hennes personliga stöd med hemtjänst. Förändringen innebär att Evelinas möjligheter till delaktighet och kommunikation hotas, eftersom hemtjänsten inte behärskar taktilt teckenspråk. Trots kritik från experter och benämningar som ”tortyr” av professor emeritus Claes Möller, försöker Piteå kommun skjuta över ansvaret på Region Norrbotten.

Fenomenet kallas för ”ansvarsglidning” och innebär att en myndighet lägger över ansvaret på en annan. När myndigheter bollar medborgare mellan stolarna på det sättet kommer någon medborgare till slut att falla emellan. Det är skadligt, menar FSDB. Inte bara för den som blir drabbad, utan även för en fungerande stat och demokrati. Det kan medföra att medborgare inte får det stöd de behöver, att processer och ärenden tar längre tid och att grupper eller individer hamnar i en gråzon.

I sin insändare varnar FSDB för en negativ trend och påminner om internationella åtaganden, speciellt om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FSDB kräver reformer och en klarare lagstiftning för att säkerställa stöd för en självständig och fullvärdig livsstil.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *