Hafwen höll ett tal på BSL på Buckingham Palace

Foto: Adobe stock

Den brittiska välgörenhetsorganisationen Duke of Edinburgh’s Award (DofE) delar varje år ut priser till ungdomar som genomfört ett DofE-program. Priset delas ut på Buckingham Palace i London och i år fick 19-åriga Hafwen Clarke motta priset och hålla ett tal inför tusentals andra pristagare. Hon höll sitt tal på brittiskt teckenspråk (BSL) och berättade om sin resa i DofE-programmet.

Duke of Edinburgh’s Award (DofE) är en välgörenhetsorgaisation i England och Wales för ungdomar. Varje år deltar hundratusentals ungdomar i ett DofE-program med olika aktiviteter för att stärka deras självförtroende och vägleda dem in i vuxenlivet. DofE riktar sig särskilt till de ungdomar som är marginaliserade. När man deltar i ett program kan man uppnå olika nivåer, där den högsta nivån är Guld. För att uppnå Guldnivån ska man först uppnå de andra nivåerna och sedan välja en aktivitet som ingår i Guldnivån. En sådan aktivitet kan vara att vara volontär eller ledare eller vara med i en kurs.

Guldpriset delas ut vid en ceremoni på residenset Buckingham Palace i London. I år närvarade bland annat den brittiska kungen och en astronaut.

En av årets Guldpristagare är Hafwen Clarke och vid ceremonin fick hon äran att hålla ett tal inför den stora publiken. Hon höll sitt tal på brittiskt teckenspråk (BSL) och blev därmed den första döva ungdomen att hålla sitt tal på BSL vid denna ceremoni. I sitt tal sa Hafwen att döva kan göra allt som hörande kan göra, förutom att höra. Hawfen vill genom sitt tal lyfta fram vilken styrka och vilka förmågor som döva besitter.

Hafwen är ungdomsambassadör för välgörenhetsorganisationen för första hjälpen i Wales (Cymru) och strävar efter att vara en röst för unga människor med funktionshinder. I sitt ambassadörskap vill Hafwen inspirera andra och ge dem hopp och mod. Bland annat genom att andra brittiskt teckenspråk och öka medvetenheten om dess betydelse.

Till vardags studerar Hafwen till frisör och menar att hennes medverkan i DofE har lärt henne att dövheten inte ska hindra henne från att följa sina drömmar.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *