Hälsinglands museum söker unga döva och hörselskadade till nytt projekt

Foto: Adobe Stock

Hälsinglands museum har fått 4,75 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för projektet ”Nya berättelser om Världsarvet”. Det treåriga projektet, som inleddes i mars 2024, ska ge ungdomar möjlighet att själva söka sin historia. Det är ungdomar från någon av våra nationella minoriteter och/eller som har en normbrytande funktionalitet som nu får chansen att berätta sin historia. Projektet ska på så sätt bredda kunskapen om Världsarvet Hälsingegårdar.

Just nu söker museet döva och hörselskadade ungdomar i åldern 16-25 år som är intresserade av historia och vill undersöka sin egen kulturhistoria. Deltagarna kommer att arbeta självständigt men med stöd av sakkunniga forskare och handledare. Arbetet sker mestadels på distans, men det kommer också att finnas samarbetsmöjligheter med andra ungdomar i projektet. En anknytning till Hälsingland är en fördel men inget krav.

Joel Johansson, projektledare och fil. dr i idéhistoria, vill lämna över initiativet till unga att själva göra sin tolkning av kulturarvet, för att utveckla deras engagemang för historia och samhälle. Samtidigt betonar Joel vikten av att unga själva får tolka och utforska kulturarvet för att fler perspektiv ska inkluderas. Den nya kunskapen om världsarvet integreras i Hälsinglands museums samlingar och utåtriktade verksamheter.

Projektet kommer även att resultera i en metodhandbok som sprids till kulturarvs- och utbildningssektorerna.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

www.teckenrapport.se

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *