I juni disputerar Nora sin doktorsavhandling i lingvistik

Foto: Stockholms universitet, Sören Andersson

Den 5 juni ska Nora Duggan, efter fyra års arbete, försvara sin doktorsavhandling på Stockholms universitet. Noras avhandling är på engelska och dess titel översatt till svenska är: ”Döva migranter inom svensk vuxenutbildning: Språkideologier, repertoarer och translinguala metoder.”

Nora Duggans avhandling är en del av det pågående forskningsprojektet som handlar om döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige. Syftet med avhandlingen är att undersöka döva migranter i Sveriges erfarenheter av språkinlärning med fokus på hur sociala, kulturella och språkiga faktorer påverkar deras språkinlärning och användning.

Döva migranter möter fler utmaningar jämfört med hörande migranter, inklusive begränsad tillgång till språk i barndomen och pressen att lära sig både svenska och svenskt teckenspråk för att kunna använda teckenspråkstolk. Denna situation kan leda till svårigheter att få tillgång till viktiga tjänster som sjukvård. Noras avhandling analyserar också hur språkideologier påverkar klassrumsinteraktioner och motivationen hos döva migranter att lära sig språk. Avhandlingen är ett resultat från deltagarobservationer och intervjuer vid fyra folkhögskolor i Sverige.

Resultaten är presenterade i fyra studier där den första studien handlar om att visa hur språkanvändningen i klassrummen påverkas av språkideologier. Den andra studien handlar om olika transspråkandesstrategier som används och hur effektiviteten är utifrån deras bakgrund. Den tredje studien är om hur språkinlärning och språkanvändning påverkas av sociokulturella faktorer. Den fjärde och sista studien berör hur det svenska byråkratiska systemet påverkar döva migranters möjlighet att integreras i samhället.  

Disputationen är öppen för alla och sker den 5 juni, klockan 13.00, både på Stockholms universitet och digitalt över Zoom. Noras opponent är professor Dr. Annelies Kusters från Heriot-Watt University i Edinburgh. Annelie är professor i teckenspråk och interkulturell forskning och är själv döv. Det är första gången Stockholms universitet har en döv opponent vid en disputation. Språket vid disputationen blir svenskt teckenspråk, internationellt tecknande och talad engelska.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *