Internationella dövveckan och internationella teckenspråksdagen

Bild: Adobe Stock

Den här veckan är internationella dövveckan och på lördag är det den internationella teckenspråksdagen. Under veckan uppmärksammas dövas rättigheter samt lyfts teckenspråk runt om världen. Det övergripande temat i år är ”En värld där alla döva kan teckna överallt!”.

WFD, Världsförbundet för döva, har olika teman varje dag under veckan. I måndags handlade temat om döva barns rättigheter och man uppmanade då de globala samhällena att visa hur de arbetar för att uppnå dessa rättigheter.

I tisdags lyfte WFD fram deras ”60-landssprojekt”. Projektets syfte är att bygga upp kapacitet i dövsamhällen i hela världen. Miljontals döva har fortfarande inte tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter, särskilt i de 60+ länderna som inte ens har något nationellt förbund för döva.

Temat för onsdagen var att lyfta fram att de nationella regeringarna har en skyldighet att samråda med organisationer för döva i alla frågor som rör döva. Under onsdagens tema användes begreppet ”inget om oss utan oss”.

Igår, torsdag lyfte WFD fram att nationella regeringar, internationella institutioner, forskningar och beslutsfattande organ ska centrera döva i sina arbeten.

Idag, fredag handlar temat om att uppnå teckenspråksrättigheter för alla döva. WFD tipsar om att sprida berättelser om vad det juridiska erkännandet av nationella teckenspråk har betytt för dig och ditt samhälle.

Imorgon är det den 23:e september och då är det den internationella teckenspråksdagen. Den dagen ska WFD:s vision om en värld där alla döva kan teckna överallt spridas. WFD uppmanar alla regeringar att skapa åtgärder för att se till att minst 50 % av alla döva barn och ungdomar kan sitt nationella teckenspråk.

Dagen är även EU:s flerspråkighetsdag. EU har 24 officiella talade språk, noteras bör att det parallellt finns 31 juridiskt erkända nationella teckenspråk bland EU-länderna. EUD, Europeiska dövförbundet vill inte att de nationella teckenspråken ska vara parallella utan att EU ska erkänna dessa nationella teckenspråk som EU-språk exakt på samma sätt som de andra officiella talade språken.

Internationella dövveckan avslutas med att poängtera hur viktigt det är att varje myndighet har samarbete med det döva samhället och därmed inkludera döva i de olika besluten.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *