Kritik mot utbildningsdepartementet i Nya Zeeland

Foto: Adobe stock

Huvudombudsmannen, Peter Boshier, riktar skarp kritik mot Nya Zeelands utbildningsdepartement för dess bristfälliga strategi för att främja tillgången till utbildning på nyzeeländskt teckenspråk (NZSL). Enligt Peter gör departementet fel när de inte kan garantera att deras utvecklingsstrategi inkluderar konkreta åtgärder för att nå utbildningsmålen för döva.

Peter offentliggjorde sin åsikt efter att ha granskat ett klagomål från Deaf Aotearoa, en organisation som representerar dövsamhället. Klagomålet gäller utbildningsdepartementets NZSL-strategi.

Departementet lanserade sin strategi 2019, kallad ”Development Map” (Utvecklingskarta), i samråd med både NZSL Board (Nya Zeelands motsvarighet till Språkrådet) och Deaf Aotearoa. Deaf Aotearoa ansåg att kartan inte innehåller tillräckligt med åtgärder för de långsiktiga problem som döva elever står inför i den nyzeeländska utbildningsmiljön.

Peter konstaterar att ”Development Map” var tänkt att vara ett nyckelverktyg för att främja utbildningen på NZSL. Efter att ha utvärderat kartan och dess användning såg Peter att departementet felaktigt struntade i att göra vissa saker för att garantera strategins budget och måluppfyllelse. Saker som departementet struntat i att göra är till exempel att fastställa lämpliga tidsramar, ansvarslinjer och mål. Peter berömmer dock departementet för att de har utvecklat en helhetsplan för att främja utbildningen på NZSL. Han betonar att det är policydokumentet som saknar en tydlig genomförandeplan med konkreta åtgärder och mål.

Peter har nu lämnat flera rekommendationer till utbildningsdepartementet. Bland annat rekommenderar han att de ska revidera sin strategi, att kommunicera revideringen i samråd med de berörda samt att regelbundet rapportera utvecklingen direkt till honom.

Bristen på en detaljerad genomförandeplan riskerar inte bara att hämma utvecklingen inom NZSL-utbildningen utan även att försumma de specifika behoven som finns hos döva elever.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *