NKJT har nyligen beviljats projektbidrag från JÄMY

NKJT har nyligen beviljats extra ekonomiskt stöd från JÄMY, Jämställdhetsmyndigheten, för sitt arbete med kvinnor och icke-binära i socioekonomiskt utsatta situationer, inklusive de som upplever ekonomiskt våld. NKJT:s verksamhetsledare Mia Modig har bjudits till Teckenrapports studio där hon berättar om stödet.

Mia berättar att stödet ska användas dels för att stötta de ekonomiskt våldsdrabbade personerna, dels för att stötta kommunerna i sitt arbete att bryta mönstret och förhindra att detta sker. NKJT har börjat kartlägga hur situationen ser ut idag, var problemen finns. Bidraget ska också användas för att fortbilda personal och volontärer i NKJT:s verksamhet, så att de på bästa sätt kan hantera, ta emot och stötta ekonomiskt våldsdrabbade personer.

Ekonomiskt våld kan yttra sig på olika sätt, det kan vara att min partner kontrollerar mina pengar, att jag inte får några pengar på mitt konto utan allt kommer till min partner. Det kan också vara att jag ombeds skriva under olika lån som jag sedan skuldsätts för när de inte blir avbetalda.

Kartläggningen görs i samarbete med 40 kommuner, med deras avdelningar för budget- och skuldrådgivning eller ekonomiskt bistånd eller försörjning. Utöver dessa samarbeten görs också djupintervjuer med utsatta personer som är döva, hörselskadade eller dövblinda, där de får berätta om sina upplevelser och om vilket stöd de fått.

Redan nu innan kartläggningen är klar ser NKJT att såväl personer med hög utbildning som låg utbildning eller nyanlända personer utan kunskap om samhällets system drabbas av ekonomiskt våld.

Kartläggningen beräknas bli klar i december och då publicerar NKJT en rapport som kan användas både inom NKJT och ute hos myndigheterna och bidragsgivarna. Ett annat syfte med rapporten är också att sprida kunskap och utbildning till dövsamhället, att detta är något som sker här och nu.

Kontakta NKJT för mer information eller om du är intresserad av att delta i kartläggningen eller om du utsatts för kvinnovåld. Kontaktuppgifter finns på deras hemsida www.nkjt.se.

Maria Norberg

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *