Pågående utredning om nationellt teckenspråk i Singapore

Foto: Singapores dövförbund

En nyligen genomförd regeringsstudie i Singapore har utforskat möjligheten att göra det lokala teckenspråket till ett nationellt språk. Studien har mötts med positiv respons från dövsamhället men även om detta initiativ välkomnas, påpekas det att utmaningar återstår när det gäller undervisning i skolorna.

Singapore Sign Language, (SgSL), har utvecklats under 70 år. Språket kombinerar influenser från shanghainesiskt och amerikanskt teckenspråk. Nu överväger departementet för social- och familjeutveckling att officiellt erkänna SgSL som landets officiella teckenspråk.

Alvan Yap, Singapores dövförbunds vice ordförande, betonade vikten av att SgSL officiellt erkänns av regeringen så att samhället ökar tillgängligheten och anpassningen för döva.

Även om SgSL är utbrett i Singapore saknas en standardiserad form av teckenspråket över hela landet. Olika skolor undervisar i olika varianter av teckenspråk med allt från SgSL till det formella teckensystemet kallat tecknad engelska. Att integrera SgSL i skolornas undervisning medför därför utmaningar, särskilt med tanke på att tecknad engelska används vid högre utbildningar i Singapore.

Utbildningsdepartementet i Singapore understryker att det inte finns en universell lösning när det gäller införandet av SgSL i skolorna. För närvarande används SgSL i vissa skolor som det primära teckenspråket för att stödja elevernas skolprogram och dagliga kommunikation. Departementet överväger att tillhandahålla specialiserade resurser och personal för att undervisa i SgSL samt att ge elever tillgång till teckenspråkstolkar till högre utbildningar.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *