SDR deltar i Almedalsveckan 2024 med fyra fokusområden

Foto: SDR

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats. Under veckan har partierna i Sveriges regering en varsin partidag, där partiledarna får tala på Almedalens scen. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), kommer att delta under veckan och har där fyra fokusområden som de ska lobba för; Teckenspråkets ställning, Dövas kulturarv, Tolktjänst i arbetslivet samt Dövkompetens.

Almedalsveckan i Visby på Gotland är en mötesplats där politiska partier, offentliga, privata och ideella sektorer tillsammans med media diskuterar samhällsfrågor. Den har sitt ursprung från 1968 när Olof Palme talade till folket och har sedan dess vuxit till en plattform för demokratisk dialog och samhällsutveckling. Med sin grund i de politiska partiernas tal är Almedalsveckan en plats där alla röster och perspektiv kan höras. Samtliga partiledartal kommer att textas, teckenspråkstolkas och syntolkas, vilket säkerställer att evenemanget är tillgängligt för alla besökare. För de som inte kan närvara personligen finns möjlighet att följa talen via Almedalsveckan Play.

I årets vecka deltar SDR med fyra fokusområden, där det första området teckenspråkets ställning understryker vikten av inkludering och tillgänglighet. För trots att det svenska teckenspråket enligt språklagen från 2009 jämställs med de fem nationella minoritetsspråken, saknar det samma omfattande skydd. Detta leder till marginalisering och diskriminering av döva individer. Under veckan kommer därför SDR:s projekt ”Omvända världen” att presentera föreställningen ”Audism genom livet” (som lanseras hösten 2024). Projektets syfte är att öka förståelsen bland politiker och beslutsfattare om teckenspråkets betydelse.

Det andra fokusområdet under veckan är dövas kulturarv. Efter flera års arbete har SDR beviljats projektmedel från Arvsfonden för att etablera Dövas Kulturarvcentrum. Syftet är att skapa både ett fysiskt och ett digitalt museum som bevarar och tillgängliggör dövas historia och kulturarv. Projektet betonar att kulturarv är en angelägenhet för alla och en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.

Tolktjänst i arbetslivet är SDR:s tredje fokusområde. Döva diskrimineras ofta på arbetsmarknaden, inte minst genom att arbetsgivare undviker kostnaden för teckenspråkstolkning. Trots Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) upplever döva fortsatt diskriminering. Richard Sahlins seger mot svenska staten i FN-domstolen 2020 underströk bristerna, men problemen kvarstår.

Det fjärde fokusområdet är dövkompetens. SDR framhåller att dövas unika kompetens inom teckenspråk och kultur är en resurs som samhället inte har råd att förlora.

Representanterna från SDR under Almedalsveckan blir: Camilla Attestål, projektledare ”Omvända världen”, Christina Eriksson, styrelseledamot, Pia Johnsson Sederholm styrelseledamot och Åsa Henningsson ordförande.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *