SDR:s nya projekt ”Omvända världen”

Foto: SDR

Projektet ”Omvända världen”, drivet av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), har fått grönt ljus med nästan 3 miljoner kronor i projektmedel från Svenska Postkodstiftelsen.

SDR har idag skickat ut ett pressmeddelande på sin hemsida om sitt nya projekt ”Omvända världen”. Projektet ska pågå under 1,5 år och sker i samarbete med Riksteatern Crea, pionjärer inom dövkulturverksamhet och teckenspråksteater.

Inspiration till projektet tas från en teaterpjäs från 1970-talet som hette ”Omvända världen”. Pjäsen handlade om att vara hörande i en döv värld och vände på perspektiven kring majoritets- och minoritetssamhället. Projektet ska, genom forumteater, väcka debatt om teckenspråkets ställning och dövas situation i samhället. För trots lagstiftning från 2009 upplever många döva fortfarande sig marginaliserade och diskriminerade, delvis på grund av audism och bristen på stärkt status för svenskt teckenspråk. Projektet syftar till att öka förståelsen hos beslutsfattare och politiker samt främja jämlikhet och medvetenhet om dövas vardag och rättigheter. Genom seminarier och turnéer runt om i landet ska projektet bidra till en verklig samhällsförändring och ökad medvetenhet.

Marie Dahllöf, generalsekreteraren för Svenska Postkodstiftelsen, uttrycker sin stolthet att få stötta SDR i deras arbete för att skapa medvetenhet om dövas vardag och säger att det borde vara en självklarhet att alla individer har rätt till språk och uttryck.

Projektledaren Camilla Attestål säger i pressmeddelandet att deras mål är att ha många deltagare i forumteatern och att det ska finnas flera starka budskap som skapar reaktioner hos många.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *