Seminarium i Groningen samlade döva journalister från Europa

Foto: Turkoois

Den 21-22 juni ägde ett betydelsefullt seminarium rum i Groningen i Nederländerna, med fokus på att revolutionera journalistiken för döva i Europa. Seminariet hölls av EU-projektet Deaf Journalism Europe (DJE), vars mål är att bevaka och rapportera nyheter om och av döva samt skapa ett nätverk av dövledda mediaorganisationer.  Vid seminariet samlades 28 deltagare, varav fyra svenskar; två från den svenska projektpartnern Teckenbro AB samt två från Utbildningsradion (UR).

Seminariet genomfördes hos Groningens dövas förenings lokaler samt i cafeterian Luhu som ägs av Turkoois, en av projektpartnerna i DJE. Efter en inledande presentation om DJE:s mål diskuterade deltagarna om rollen som döva journalister kan ha inom dövrörelsen, där balansgången mellan objektivitet och närhet kan vara svår. I en speeddating fick deltagarna dela framgångar och förbättringsområden med varandra. Diskussionerna fortsatte därefter om hur DJE:s transnationella mediesamarbete ska fungera.

Ett av målen som DJE har är att utforma ett läromaterial till döva som vill bli journalister. Deltagarna fick därför diskutera om hur och vilka verktyg som kan utvecklas till detta läromaterial. En av dagens höjdpunkter var diskussionen om artificiell intelligens inom journalistiken, ett snabbt växande verktyg att använda sig av i det journalistiska arbetet.

Under seminariet fanns också möjlighet att presentera sitt journalistiska arbete. Bland talarna fanns Helena Bergström och Niclas Martinsson från UR i Sverige som berättade hur man kan arbeta med nyheter i olika plattformar som exempelvis sociala medier. Sen berättade Roy White från Frontrunners Media om hur deras arbete med media såg ut i Frontrunners.

I DJE projektet är en av förhoppningarna att kunna skapa en europeisk mediaorganisation för döva journalister. Seminariet avslutades därför med att deltagarna delades in i grupper och diskuterade om hur man kan bygga en sådan organisation.

Härnäst planerar DJE att hålla i två webbinarier samt fler seminarier på internationella tecken. Genom detta initiativ hoppas man kunna utveckla journalistikens kvalitet och tillgänglighet för döva i Europa.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *