Socialdepartementet kritiseras för att inte genomföra tolktjänstutredningen

Foto: Adobe stock

Oppositionen vid riksdagen kritiserade Socialdepartementets arbete hittills och anklagar dem för passivitet. De lyfte upp några reformer som inte har gått vidare varav några är kopplade till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Christer Bergenblock från Centerpartiet, som är en del av oppositionen, hävdar att det inte händer mycket i regeringens arbete. Han menar inte att regeringen har okunskaper eller dåliga förslag på åtgärder utan att det är själva handlingsförmågan som de kritiserar.

Christer upp tolktjänsten och färdtjänsten som exempel. Christer poängterade att handlingsplanen för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet blev färdig redan i mars 2022. Ett halvår senare hade man även hunnit remissbehandla handlingsplanen och sedan har den landat på regeringens bord utan att något skett. I tolktjänstutredningen lyftes flera viktiga förslag om hur man kan förstärka rätten till tolk, både i allmänhet och i arbetsliv. För drygt en månad sen hade Christer en interpellationsdebatt med socialtjänstministern om denna utredning, där de inte kunde presentera någon tidsplan för när innehållet i utredningen kan genomföras.

Det senaste exemplet är ledsagning och assistansersättning, två heta områden som lyftes fram vid riksdagen nyligen. Rapporten om hur enskilda personer har drabbats av borttagning av ledsagning de senaste åren presenterades för ett år sen men nu ligger rapporten orörd hos socialdepartementet. I huvudmannaskapsutredningen för personlig assistans så föreslogs det att man skulle införa huvudmannaskapet i januari 2026. Eftersom Försäkringskassan sagt att de behöver två år för att genomföra detta innebär det att riksdagen hade behövt ta beslut redan vid jul förra året. Dock blev det inte så, i stället har utredningen fastnat hos socialtjänstministern.

Dessutom lämnade Trafikanalysen under våren 2023 några förslag på förändringar i lagstiftningen för att återställa rätten till färdtjänst. Även dessa förslag har fastnat på vägen då de just nu ligger hos infrastrukturministern.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *