HRF

2 Minutes
Inrikes

SDR och HRF kräver bibehållen och utökad tillgänglighet för SVT genom vidaresändningsplikt

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i varsitt remissvar till Kulturdepartementet betonat vikten av att garantera enkel tillgång till public service, särskilt för äldre, döva och hörselskadade. I en tid där...
Read More
2 Minutes
Inrikes

Hanna Sejlitz, ny intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation där 52 rikstäckande funktionsrättsförbund ingår, däribland Riksförbundet DHB. Nu har Funktionsrätt Sverige tillsatt en ny intressepolitisk utredare, Hanna Sejlitz, som ska fokusera sitt arbete på området jämlik hälsa och...
Read More