Hörselskadade och döva reagerar starkt på höjd abonnemangsavgift

Foto: Adobe stock

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har en tidning som heter Auris och i den finns det nu en artikel som handlar om att hörselskadade och döva i Region Örebro står inför en påtaglig ekonomisk börda med den nyligen höjda abonnemangsavgiften för hjälpmedel. Regionen har nyligen höjt avgiften från 65 kronor till 70 kronor i månaden, vilket innebär 840 kronor per år för varje person som använder hörapparat. Med nära 17 000 personer, vilka är registrerade hos hörselvården i Region Örebro, har någon form av hörapparat eller CI blir den samlade kostnaden för dessa individer över 14 miljoner kronor årligen.

Under de senaste fyra åren har Region Örebro redan dragit in över 80 miljoner kronor genom denna avgift. Trots att höjningen på fem kronor per månad kan verka obetydlig, genererar den ungefär 1,7 miljoner kronor extra för regionen under 2024. Detta står i skarp kontrast till andra regioner där utprovningen av hjälpmedel är betydligt billigare eller till och med gratis.

Hasan Hadzic, sektionschef på audiologiska kliniken i Örebro, betonar att dessa kostnader lägger en tung börda på de hörselskadade. Priset för hörapparater och andra hjälpmedel kan vara dyra och abonnemangsavgiften betalas oavsett om personen behöver nya hjälpmedel eller inte. För service, installation och reparation tillkommer det ytterligare 110 kr.

HRF har starkt fördömt avgiften och hävdar att den underminerar rätten till samhällsfinansierad hörselvård. Trots överklaganden har domstolarna inte funnit avgiften olaglig.

Ewa Larsson, ordförande för Hörselskadades distrikt i Örebro, säger till Auris att hon planerar att ta upp frågan igen med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon påpekar att många hörselskadade har avstått från hjälpmedel på grund av den höjda avgiften.

Regionen försvarar avgiften genom att hävda att den skapar incitament för att återlämna hjälpmedel och att den är i linje med regelverket.

Enligt Behcet Barsom, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, är det upp till varje region att avgöra hur de tar ut avgifter för hjälpmedel, men Region Örebro är den enda regionen i Sverige som har denna abonnemangsavgift.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *