rapport

2 Minutes
Inrikes

Allvarliga brister kvarstår i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning enligt MFD-rapport

Enligt den senaste rapporten från Myndigheten för delaktighet (MFD) är det tydligt att allvarliga skillnader kvarstår mellan personer med funktionsnedsättning och resten av befolkningen när det kommer till levnadsvillkoren. Ekonomisk trygghet, hälsa, utbildning, arbetsmarknad,...
Read More
2 Minutes
Inrikes

Institutet för mänskliga rättigheter ger ut en rapport där tolkfrågan tas upp

Institutet för mänskliga rättigheter har gjort en rapport inför FN:s granskning av Sveriges efterlevnad av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis står det i rapporten att levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i...
Read More
2 Minutes
Inrikes

Mer än hälften av unga hörselskadade inte redo för övergången mellan barn- och vuxenhörselvården

Mer än 50 % av unga personer med hörselskada som deltog i Unga Hörselskadades undersökning om övergången från barn- till vuxenhörselvården, rapporterar att de känner sig inte tillräckligt förberedda. UH, Unga Hörselskadade, har nu...
Read More
3 Minutes
Inrikes

Ny studie utkommen om personer med dövblindhets träning av orientering och förflyttning

I en ny studie har synpedagogen Emy Hurtig, verksam i Region Skåne, undersökt synpedagogers erfarenheter av att använda den nationella standarden för träning av orientering och förflyttning för vuxna personer med dövblindhet. Dövblindhet är...
Read More