teckenspråkstolk

2 Minutes
Inrikes

Fellingsbro folkhögskola jublar över nivåbestämning av kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har beslutat att nivåbestämma kvalifikationen teckenspråkstolk och dövblindtolk vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro enligt SeQF. Kvalifikationen nu är fastställd på nivå 6 av de befintliga 8 nivåerna enligt SeQF. SeQF...
Read More