Amerikanska teckenspråkstolkar i protest mot lönesänkningar

Foto: Adobe stock

Durham Public Schools (DPS) är en kommunal skola i North Carolina, USA, som har döva och hörselskadade elever. Samtliga teckenspråkstolkar och språkstödjare för döva och hörselskadade i distriktet tog ledigt en dag för att uppmärksamma sina lönekrav genom en protest. Totalt består gruppen av 17 teckenspråkstolkar och språkstödjare.

Protesten är en reaktion på de lönesänkningar som implementerats i år. Nyhetssidan The Herald Sun skriver att tolkarna fått sina löner sänkta med i genomsnitt 932 amerikanska dollar per månad jämfört med vad som utlovats. Många av tolkarna överväger nu att säga upp sig.

Bakgrunden till konflikten ligger i ett budgetfel som inträffade när DPS införde en ny lönestruktur. Dessa fel ledde till att lönerna varierade kraftigt under året, vilket i sin tur resulterade i att både skolchefen och ekonomichefen avgick. Sedan januari har detta orsakat flera protester bland de anställda och nu är det tolkarna som protesterar.

Tolkarna kräver att återfå den ursprungliga lönenivån, samt att den tillförordnade skolchefens förslag på budget ska finansieras av skolstyrelsen. Om kraven inte uppfylls, varnar tolkarna för att DPS kan komma att stå inför allvarliga juridiska och ekonomiska konsekvenser. Detta inkluderar kostnader på minst en miljon amerikanska dollar per år för att använda frilansande tolkar, samt kostnader för potentiella stämningar från familjer vars barns rättigheter inte uppfylls. Dessutom kräver tolkarna att teckenspråkstolkar ska köpas in för privata möten med döv personal på skolan för att undvika brott mot sekretess och professionell etik.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *