tidsbegränsning

2 Minutes
Inrikes

Döva ska kunna läsa SFI i annan kommun anser SDR och SDUF i ett svar på lagrådsremissen “Skärpta krav i SFI”

Ökat flexibitet och bättre förutsättningar för döva som läser SFI. SDR och SDUF har lämnat ett gemensamt remissvar på lagrådsremissen “Skärpta krav i SFI” och trycker på förlängd studietid samt möjlighet till SFI-studier på...
Read More