Döva ska kunna läsa SFI i annan kommun anser SDR och SDUF i ett svar på lagrådsremissen “Skärpta krav i SFI”

Foto: SDR

Ökat flexibitet och bättre förutsättningar för döva som läser SFI. SDR och SDUF har lämnat ett gemensamt remissvar på lagrådsremissen “Skärpta krav i SFI” och trycker på förlängd studietid samt möjlighet till SFI-studier på teckenspråk i annan kommun.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) har lämnat ett gemensamt remissvar på lagrådsremissen ”Skärpta krav i SFI”. Förslagen i remissen innebär ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till att stärka den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).

SDR och SDUF stöder förslaget att de som har rätt till SFI ska kunna delta i utbildningen även i en annan kommun än hemkommunen om det finns särskilda skäl. Detta är särskilt viktigt för döva, då det finns få SFI-utbildningar på svenskt teckenspråk. Organisationerna framhåller att döva måste kunna beviljas SFI i en annan kommun om hemkommunen inte kan erbjuda SFI på teckenspråk.

Vidare betonar SDR och SDUF vikten av att bedömningar av SFI-elever görs av kompetenta personer med kunskap om svenskt teckenspråk och döva. Eftersom det är få som besitter denna kompetens, kan det vara nödvändigt att överlåta bedömningen till experter i en annan kommun.

Organisationerna motsätter sig dock förslaget att införa en tidsbegränsning för deltagande i SFI, särskilt för döva elever. De påpekar att utbildningsmöjligheterna för döva varierar mycket globalt, vilket gör att vissa döva elever inte ens har ett språk för kommunikation när de kommer till Sverige. Döva lär sig svenskt teckenspråk först för att kunna använda tolk och få samhällsstöd, vilket gör att de behöver mer tid än hörande elever för att integreras i samhället.

SDR och SDUF uppmanar till flexibilitet i regelverket för att möjliggöra längre studietid för döva elever som behöver det, och betonar att särskilda behov för döva elever måste beaktas för att säkerställa deras möjlighet att lära sig svenska på ett tillgängligt och effektivt sätt.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *