Teckenspråksutbildning inom vården i Burundi

Foto: Adobe stock

I Burundi har läkare och vårdpersonal nu möjlighet att lära sig teckenspråk, efter ett initiativ av organisationen ”Accessible Sign Language Vision”. Anledningen är flera i vården upplevt svårigheter att kommunicera med döva patienter, trots att det länge satsats på utveckling av sjukvården i Burundi.

Sedan president Evariste Ndayishimiye tillträdde 2020 har Burundi byggt flera nya sjukhus, för att förbättra tillgången till vård. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har landets förväntade livslängd ökat från 43,8 år 2000 till 63,8 år 2019. Dessutom har regeringen sedan över ett decennium erbjudit gratis vård till mödrar och gravida kvinnor. Regeringen arbetar också för att inkludera teckenspråk i nyhetssändningar.

Trots det har vissa minoritetsgrupper, inklusive döva, haft svårare att få tillgång till vården. I Burundi bor det ungefär 100 000 döva som ofta möter utmaningar inom vården. Sjuksköterskor och läkare har rapporterat svårigheter att kommunicera med döva patienter, vilket innebär att patienterna ofta inte får den vård de behöver.

Organisationen Accessible Sign Language Vision grundades 2022 av Willy Kamugisha. De jobbar främst med undervisning i teckenspråk och att ge döva möjligheter till entreprenörskap. Willy insåg att han kunde bidra till att lösa kommunikationsproblemen inom vården. Till vaccinationsalliansen Gavi uppger Willy några situationer där vården brister för döva. Bland annat är döva, särskilt döva föräldrar med barn, ofta omedvetna om pågående vaccinationskampanjer. Kvinnor som söker diagnoser för bröst- eller könsproblem möter särskilda svårigheter, särskilt när de får manliga tolkar för att kommunicera med läkare.

Bara några månader efter grundandet av organisationen lanserade Willy ett volontärprogram som utbildar burundiska läkare och vårdpersonal i teckenspråk. Sedan starten har över 120 vårdpersonal utbildats över hela landet. Trots ekonomiska utmaningar är Willy fast besluten att fortsätta för att gynna döva i hela Burundi.

En av de som har fått utbildning är Twagirayezu Jeannette, en barn- och neonatologisk sjuksköterska. Hon berättar för Gavi att utbildningen gjort att hon nu kan ge döva patienter rätt behandling tack vare förbättrad kommunikation. Hon påpekar dock att mer utbildning behövs för att nå en nivå där kommunikationen kan ske friktionsfritt.

Förutom sitt arbete med att utbilda vårdpersonal i teckenspråk, är Willy också engagerad i en lokal dövförening. Där diskuterar han kritiska frågor som påverkar dövas vardag, inklusive hälsa och tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *