Tysk föräldraförening riktar skarp kritik mot skolinkludering

Statens föräldraförening för döva och hörselskadade barn och ungdomar i NRW har riktat skarp kritik mot skolinkludering. I sitt uttalande den 16.08.2023 hänvisar föreningen till dokumentet ”Implementing school inclusion effectively” från det tyska institutet för mänskliga rättigheter.  

Det övergripande konceptet för att omstrukturera allmänna skolor till inkluderande skolor diskriminerar hörselskadade barn och förstör teckenspråksgemenskapen, säger föreningen: ”Vi noterar att det övergripande konceptet för att omstrukturera allmänna skolor till inkluderande skolor diskriminerar särskilt hörselskadade barn […] teckenspråksgemenskapen med dess traditionella dövkultur förstörs av talade språkprivilegier och även av individuell inkludering eller enskilda små kamratgrupper.”  

De menar att när de går i en klass med andra funktionshindrade barn, har de andra funktionshindrade barnen talade språkprivilegier, så hörselskadade barn missgynnas i talspråkskommunikation. Som ett resultat har hörselskadade barn inte samma möjligheter […] till kommunikation i klassen och till demokrati i klassen. 

Föräldraföreningen ansluter sig till det nationella dövförbundets krav på ett erkännande av tyskt teckenspråk som minoritetsspråk. En omstrukturering bör skydda och främja teckenspråksgemenskapen för att säkerställa bästa möjliga utveckling för hörselskadade barn: ”Det övergripande konceptet för omstrukturering till inkluderande skolor måste ta hänsyn till följande viktiga aspekt för att säkerställa bästa möjliga pedagogiska och sociala utveckling av svåra skolor. Hörande barn: skydd och främjande av teckenspråksgemenskapen som en språklig minoritet.” Denna speciella egenskap bör inte bara ignoreras.
 
Enligt förbundet bygger detta på 40 års erfarenhet av skolinkludering. Hörselskadade elever skulle därför ofta utsättas för en känsla av isolering i vanliga skolor, eftersom de inte kommunikativt kan följa sina hörande klasskamrater i klassgemenskapen. Enligt förbundet är dövskolorna en bedrift av dövkulturen och går sedan länge före specialskolan. Föreningen ser påståendet från Institutet för mänskliga rättigheter att elever med särskilda behov ofta lämnar skolor utan examen som inte tillämpligt på skolor för döva. 

På X (tidigare Twitter) fick brevet stöd av professor Dr Christian Rathmann, chef för institutionen för dövstudier och teckenspråkstolkning vid Institutet för rehabiliteringsstudier vid Humboldt-universitetet i Berlin. Individuell inkludering är ofta problematisk ur ett ”mänskliga rättighetsperspektiv”, sa han. Ddet är mycket viktigare med teckenspråkskompetenta lärare till hörselskadade barn, av vilka det fortfarande finns alldeles för få. 

Wille Felix Zante (Tyskland)

Översatt av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *