Ursbergsteckenapp i Tyskland möter motstånd från döva experter

Foto: Privat

Publiceringen av en teckenapp har mött stark kritik inom det tyska dövsamhället. Anledningen till detta var lansernigen n av ”Ursberger Gebärden-App” (Ursbergsteckenappen) av Dominikus-Ringeisen-Werk, en kyrklig stiftelse från Ursberg i Bayern. Blogginlägget från den 26 november 2023 rapporterar att frivilliga spelade in handrörelser på video i över två år, baserat på ”Teckenboken” för ”Ursberger Gebärden” från stödcentret.

Appen skapades på begäran av många föräldrar till våra elever med kommunikationsproblem”, sa rektorn för Franz von Sales School, där appen utvecklades, i den ursprungliga publiceringen. Skolan hänvisar till att ”Ursbergtecknen” är särskilt lätta att lära sig som ett plus. Den är avsedd att användas inom ”speciella områden för mental utveckling”. Barn med hörseluppfattning och bearbetningsstörningar undervisas också på stödcentret. Barnen inkluderar även ”icke-talande” autistiska barn.

När appen tillkännagavs den 29 november på Instagram kom omedelbar kritik från döva personer. Susanne Kermer, en döv artist och döv handledare samt mamma till ett barn med tidig barndomsautism, blev förvånad. ”Varför inte använda tyskt teckenspråk?” Hon berättar om hur hon använder det med sin autistiska son utan problem. ”Om tyskt teckenspråk undervisas och lärs ut, kan personer med särskilda behov också ansluta till döva människor, eftersom språket förstås av alla.” Ines Eckerle, som också är döv, håller med och nämner ett dövt autistiskt barn i Ursberg som också har döva föräldrar. Barnet skulle använda Ursbergstecken i skolan men tyskt teckenspråk hemma.

Föreningen för teckenspråkslärare publicerade ett öppet brev den 2 december. I brevet protesterar föreningen mot publiceringen av Usbergsteckenappen. ”Föreningen tvivlar starkt på att lärarna som arbetade med utvecklingen av denna app har kunskaper i teckenspråk.” Dessutom, enligt föreningen, var inga döva lärare involverade under projektet. ”För oss döva innebär användningen av teckenspråk som stödjer eller följer talat språk alltid en anpassning till hörande människor, vilket alltid har skett och som vi drabbas mycket av.” I princip välkomnar föreningen när hörande människor kan teckna, men samarbete med dövsamhället är avgörande.

Franz von Sales School svarade med en omfattande och transparent FAQ, som till stor del tog upp kritikpunkterna. För det första klargör den att termen ”Ursbergsteckenspråk” är felaktig och att tyskt teckenspråk faktiskt används på Franz von Sales School. Ursbergstecken är en form av förstärkt och alternativ kommunikation. Appen utvecklades på begäran av föräldrar och medföljande personer till eleverna i skolan. Tyskt teckenspråk används också i den mån det är möjligt. Cirka 30% av de över 3 000 tecknen i Ursbergsteckenappen är redan tyskt teckenspråk-tecken. Mer är på väg, säger skolan.

Övergripande sett är det inte klart om dövexpertis var involverad i projektet. I Dominikus-Ringeisen-Werks blogginlägg nämns tre lärare från skolan som ”teckenspråkstolkar” som dessutom är aktörer i videorna. FAQ återkopplar inte heller kritiken angående bristen på involvering av dövexpertis.

Wille Felix Zante, Taubenschlag

Översatt av Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *