Uruguays första döva advokat, en dröm som blir sann?

Foto: Creative commons

34-åriga Camila Ramírez Aviaga från Uruguay kan bli landets första döva advokat. Just nu går hon sitt tredje år på juristutbildningen och är idag den första döva medlemmen i kommunfullmäktige i Lavalleja.

Hennes resa har inte varit enkel, men stöd från organisationer som Deaf Law Advocate WorldWide (DLAW) och Alexander Graham Bell Academy for Listening and Speaking (AG Bell) har hon kunnat komma så långt som hon kommit idag. Tack vare dessa stöd kan Camila beställa teckenspråkstolkar samt använda ett transkriberingsverktyg i sin utbildning.

Camilas framgångar är inte bara hennes egna utan representerar också en seger för dövsamhället och kampen för inkludering och jämlikhet. Hon berättar för Montevideo Portal att hon under dessa tre års studier bättre kommit att förstå de behov som personer med funktionsnedsättningar har inom det juridiska området. Just vad gäller döva och teckenspråket så har det uruguayanska teckenspråket exempelvis ännu inte uppdaterats i civillagen, något hon vill ändra på.

Med Camila som ledare och förebild ser framtiden ljusare ut för döva i Uruguay och runt om i världen.

Tine Hedin

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *