WFD har anställt ny personal

Världsförbundet för döva, WFD meddelar via sina sociala medier att de nyligen utökat sin personalstyrka med tre nya tjänstemän; Delphine le Maire, Peninnah Vulimu och Ingrid Parkin. Dessa tre nya tillskott visar organisationens fortsatta engagemang för döva människors liv i hela världen.

Delphine har anställts som mänsklig rättighetsansvarig. Hon kommer att bidra till WFD:s arbete med att förespråka och skydda de mänskliga rättigheterna för döva människor över hela världen. Peninnah blir ansvarig för katastrofriskminskning, en position som visar att WFD åtar sig att analysera och förebygga de specifika behoven och utmaningarna som döva människor står inför i katastrofsituationer. Ingrid kommer att tjänstgöra som utvecklingsansvarig och ska fokusera på initiativ och program som syftar till att främja utvecklingen och välbefinnandet för döva människor globalt.

WFD är en internationell icke-statlig organisation som representerar och främjar de mänskliga rättigheterna för ungefär 70 miljoner döva människor över hela världen. Dövförbund från 125 länder ingår i WFD som jobbar för självbestämmande, teckenspråk, utbildning, arbete och samhällsliv. Huvudkontoret för WFD finns i Finland, och organisationens ordförande för innevarande mandatperiod är Dr. Joseph J. Murray.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Maria Norberg

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *