WFD utlyser om extra generalförsamling

Foto: Privat

WFD, Världsfederationen för döva, har nu utlyst en extra generalförsamling som ska hållas den 21 oktober 2023. Vid den ordinarie generalförsamlingen som hölls i juli i Jeju, Sydkorea, har processen kring val av värdland till nästa kongress varit otydlig. Det demokratiska beslutet som togs vid generalförsamlingen ledde till att Förenade Arabemiraten blir värdland för WFD:s kongress 2027. Ett beslut som fått många länder att reagera. 

Sverige är en av 19 länder som lämnat in begäran om en extra generalförsamling, av den anledning att man inte är nöjd med hur WFD hanterat processen kring val av kandidatländer. Teckenrapport intervjuar Sveriges delegat Maria Hermansson i studion. 

Maria berättar att när WFD ska utse vilka länder som får kandidera sänder de en arbetsgrupp på inspektionsresor till de aktuella länderna. I detta fall Norge, Nigeria och Förenade Arabemiraten. Vid inspektionerna kontrolleras tilltänkta lokaler, hotell och boenden samt förbindelser mellan lokalerna. WFD besökte Norge och Förenade Arabemiraten, men inte Nigeria på grund av politiska oroligheter. 

Eftersom Förenade Arabemiraten vann, anser Sverige tillsammans med de andra länderna att WFD missat en väsentlig del i inspektionen; kraven om mänskliga rättigheter. Det är allmänt känt att Förenade Arabemiraten inte tillåter homosexualitet samt att kvinnor inte har samma rättigheter som män. En effekt som länderna nu befarar leder till att homosexuella och kvinnor inte kommer att kunna ha samma möjlighet att föreläsa eller rent av delta vid kongressen. 

För att lämna in en begäran om extra generalförsamling krävs att 10% av medlemsländerna skriver under. I detta fall behövdes 14 länders underskrifter. Efter en lång väntetid deklarerade WFD nyligen att deras extra generalförsamling blir den 21 oktober 2023 via Zoom där samtliga medlemsländer ska delta. Från Sverige deltar Maria Hermanson tillsammans med Joakim Hagelin Adeby. Förhoppningen är att det tas ett beslut om ett omval av värdland, vilket Maria tror kan bli svårt. 

Kenny Åkesson 

nyhet@teckenbro.com 

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *