Amerikanska kris- och självmordslinjen 988 nu tillgänglig på teckenspråk

Den amerikanska myndigheten för hälsa och mänskliga tjänster (HHS) har tagit ett historiskt steg, genom att på kris- och självmordslinjen 988 erbjuda en tjänst på amerikanskt teckenspråk. Detta är ett viktigt steg för att hjälpa personer som är döva eller hörselskadade under mentala kriser.

Nu kan man få hjälp på amerikanskt teckenspråk på kris- och självmordslinjen 988 genom att använda en bildtelefon. Bildtelefonen nås antingen via linjens hemsida där man klickar på knappen ´”ASL Now” eller så kan man ringa videosamtal direkt till ett telefonnummer.

Kris- och självmordslinjen 988 är ett nationellt nätverk av samtalscentraler som finns till för att hjälpa alla som har tankar på självmord eller genomgår en mental hälsokris. Initiativet att tillgängliggöra den på amerikanske teckenspråk är en del av en större satsning för att göra mentalt hälsostöd mer tillgängligt och inkluderande för alla samhällsgrupper.

Biden-administrationen har investerat nästan en miljard dollar i kris- och självmordslinjen 988 för att förbättra krisrådgivning. Målet är att ingen ska lämnas utan hjälp när det kommer till mental hälsa. Det amerikanska nationella dövförbundet NAD uttrycker glädje över att det nu finns en möjlighet för döva att få stöd på teckenspråk. Det är ett viktigt steg framåt, men NAD anser att det fortfarande behövs mer arbete för att informera allmänheten om denna tjänst så att alla har kännedom om detta.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *