Ny riktlinje för rättigheter i teckenspråk

Bild: WFD

Bristen på meningsfull teckenspråkslagstiftning på nationell nivå är en allvarlig kränkning av dövas grundläggande rättigheter. Det menar Världsförbundet för döva, WFD. Därför har WFD utformat riktlinjer för att stödja länder utan erkännande.

WFD har inrättat ”Riktlinjer för att uppnå rättigheter för teckenspråk” för att stödja påverkansarbete i länder där nationella teckenspråk saknar juridiskt erkännande. Idag rör det sig om ungefär 60% av världens länder.

Riktlinjerna ska stärka dövsamhällen genom att tillhandahålla resurser och strategier för att säkerställa ett rättsligt erkännande av det nationella teckenspråket. Arbetet med dessa riktlinjer finansieras av Nippon Foundation. Förutom riktlinjerna har WFD genomfört workshops för att stärka nationella dövförbund. Syftet med workshopen var också att öka medvetenheten om teckenspråksrättigheter bland beslutsfattare och förespråkare.

I kampen om att ha en värld där teckenspråket är universellt erkänt uppmanar nu WFD alla intressenter att använda riktlinjerna. Detta för att upprätthålla den grundläggande mänskliga rätten till språklig tillgång för döva personer. WFD menar att ett meningsfullt juridiskt erkännande av nationella teckenspråk leder till bättre förutsättningar för döva att uppnå sina mänskliga rättigheter.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *