Antalet elever i specialskolorna ökar

Foto: SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har idag ansvar för fem regionala specialskolor som bedriver tvåspråkig undervisning till döva barn. Dessutom ansvarar SPSM för tre riksspecialskolor för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning, elever med grav språkstörning, elever med dövblindhet samt döva med intellektuell funktionsnedsättning.

Enligt statistik från Statistikmyndigheten SCB har både de regionala och riksspecialskolorna ökat i elevantal.

Under läsåret 2017/18 hade SPSM 404 regionala skolelever och under läsåret 2022/23 har siffrorna ökats till 418 elever. I riksspecialskolorna har elevantalet ökat från 246 till 366 elever. En majoritet i ökningen är pojkar. Ökningen syns mest på Hällsboskolan som tar emot barn med grav språkstörning. Noteras bör att under läsåret 2022/23 gick 59 elever i årskurs 10 på de regionala skolorna och i årskurs 1 var antalet elever enbart 28.

År 2022 var Birgittaskolan den största regionala specialskolan med sina 161 elever. Minsta skolan var Kristinaskolan med 30 elever.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *