Äntligen får döva i Ghana ansöka om körkort

Foto: Adobe stock

Efter decennier av systematisk diskriminering får nu personer med funktionsnedsättningar i Ghana möjlighet att ansöka om körkort. Detta steg möjliggörs genom en ny policy. Det var det nationella förbundet för personer med funktionsnedsättning och ministeriet för genus, barn och socialt skydd i landet, som presenterade policyn. Policyn tillåter personer med funktionsnedsättningar att genomgå utbildning och tester enligt fastställda normer för att få körkort.

Tidigare har Ghanas motsvarighet till Trafikverket inte tillåtit döva att få körkort. Trots att Världsförbundet för döva, WFD, redovisat att det inte finns några rapporter om att döva förare utgör ett hot mot andra trafikanter i de länder som döva idag tillåts få körkort i. Myndigheten har ändå, ända tills nu, nekat döva till körkort med argumentet att de kan vara en fara för trafikanterna.

Det nya beslutet ses som en seger för döva i Ghana. Juventus Duorinaah, VD för Ghanas nationella förbund för döva, GNAD, hyllade införandet av policyn och sa att det är ett stort framsteg. Han beräknar att omkring 400 000 döva och hörselskadade nu är berättigade att ansöka om körkort.

Historiskt sett har ett körkort i Ghana tjänat som ett viktigt dokument som intygat körkunnighet och fungerat som identifikation. Körkortet är också en nyckel för tillgång till olika tjänster, inklusive banktransaktioner och andra viktiga användningsområden.

Även om detta beslut markerar en milstolpe för rättvisa och inkludering för personer med funktionsnedsättingar, återstår en lång resa för att integrera dessa personer i körkortssystemet. Detta inkluderar behovet av specialanpassningar, körbedömningar och utbildning för att säkerställa trafiksäkerheten. Trots de utmaningar detta innebär, är det i linje med både nationella och internationella lagar och konventioner som syftar till att skydda och upprätthålla rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *