Döva har låg sysselsättningsgrad i EU, enligt en ny rapport från EUD

Foto: EUD

Europeiska dövförbundet, EUD, har skrivit en policyrapport där de lyfter fram den väldigt låga sysselsättningsgraden för döva individer inom EU. Rapporten framhäver det kritiska behovet av nationella miljöer som inkluderar teckenspråk för att garantera en fullt tillgänglig arbetsmarknad för döva individer. EU har ett ansvar som en statlig myndighet att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Men trots att det finns en artikel 27 om arbete och sysselsättning, är det än idag en bristande enighet mellan kommissionens åtgärder och dess skyldigheter.

Policyrapporten beskriver vad, varför och hur gällande sysselsättning ser ut för döva inom EU. Rapporten ger även konkreta policyrekommendationer till EU-kommissionen med avsikt att öka sysselsättningsgraden samt skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsmarknad för döva inom EU. Dessa rekommendationer uppmanar EUD att kommissionen snarast inför om de vill uppnå sitt mål att bli en ”Union of Equality”.

Rapportens första del fokuserar på ”vad”. Då lyfts skillnaden mellan sysselsättningsmål och mätningar fram. Ett förslag med lagliga och politiska handlingar som manar kommissionen att fastställa sysselsättningsmål som inkluderar döva individer på arbetsmarknad. Andra delen behandlar ”varför” genom att skapa en översikt över målens roll i syfte att utöka möjlighet för döva individer i tillträdet till arbetsmarknaden. Den sista delen av rapporten handlar om ”hur” kommissionen kan använda EU:s sociala resultattavla som verktyg för att fastställa effektiva mål för att uppnå inkludering av döva individer i arbetsmarknaden. I den sociala resultattavlan finns uppgifter hur medlemsländerna presterar i olika områden som har med arbetsmarknad och välfärd att göra.

En del av de rekommendationer som finns i policyrapporten är; förbättra och öka datainsamling, revidering av mätningar på sociala poängtavlan, specifika policyer för inkluderande arbetsmiljöer och kontinuerlig övervakning av målen för att öka dövas sysselsättningsgrad.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *