ASL är Yales tredje populäraste språk

Foto: Yale University

Våren 2018 introducerades amerikanskt teckenspråk, ASL, vid Yale universitet i USA. Sedan dess har ASL vuxit och blivit det tredje populäraste språket på Yale, med över 200 studenter inskrivna i ASL-kurser denna termin. Vid starten för fem år sedan hade kursen 20 studenter, men nu i höst är de uppe i 257.

”ASL är ett vackert och uttrycksfullt språk som fångar intresset hos många”, säger Zen Mompremier, en ASL-lektor. Kursen rankas nu som det tredje mest populära språket. För att möta det ökande intresset har antalet kursledare och klasser ökat, och programmet inkluderar nu även en nivå fem-kurs. Yale erbjuder under denna hösttermin 15 olika ASL-klasser, nio på nivå ett och sex på nivå tre. Till vårterminen erbjuds tio på nivå två och en på nivå fem.

Tillväxten speglar nationella trender, enligt Modern Language Association, som ser att ASL-studier ökat i popularitet i hela landet. Andra universitet som Harvard och Princeton har också sett en ökad efterfrågan på ASL-kurser. Enligt Dean Tamar Gendler vid konst- och vetenskapsfakulteten på Yale, lockar nyfikenheten om språk och samhälle studenter till att studera ASL. Det är flera fakturor som påverkar att ASL-studier blivit populärt. Bland annat personliga anknytningar till döva och hörselskadade, en strävan efter att skapa ett mer inkluderande samhälle samt en strävan att göra hälsovården och undervisningen mer tillgänglig. Det intygar en av studenterna, Margarita Blackwood, som berättar att hon och hennes studiekamrater ser ASL som en resurs inom sina framtida yrkesområden, som ljudteknik på scen eller medicin.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *