Utredare föreslår undantag för döva från språkprov för nyanlända

Foto: Adobe stock

Regeringens plan att införa ett språkkrav för nyanlända år 2027 möter utmaningar när det gäller personer med hörselnedsättning. En särskild utredare, Fredrik Fries, föreslår nu därför ett undantag för döva och hörselskadade från det kommande språkprovet för dem som ansöker om permanent uppehållstillstånd (PUT).

För att skapa bättre anställningsmöjligheter och främja integrationen föreslås ett krav på språk- och samhällsorienteringsprov för medborgarskap. Något som ligger i linje med andra europeiska länder. Att behärska språket anses inte bara vara viktigt för arbetsmöjligheterna utan också för att kunna förstå och ta ansvar som medborgare. En kännedom om Sverige och dess värderingar anses vara nyckeln till en starkare samhällsgemenskap och bättre integration.

Utredaren Fredrik Fries förklarar att den föreslagna hörförståelsedelen i provets språkdel är utformad utifrån tanken att många lättare kan lära sig att förstå talad svenska jämfört med skriven svenska. Dock erkänner Fredrik de naturliga svårigheterna detta medför för döva och hörselskadade personer. För den del av provet som testar kunskaper i samhällsorientering är det ännu oklart om alla döva kommer att beviljas undantag. Förslaget nämner att vissa döva kan behöva en längre inlärningsprocess för både språk och samhällskunskap, berättar Fredrik.

SVT:s program 15 minuter på teckenspråk diskuterade om detta språk- och medborgarskapstest i sin senaste sändning den 20 november. SDR:s intressepolitiska handläggare Elias Tebibel berättade i programmet att SDR har arbetat för att ge utredaren kunskaper i dövas olika förutsättningar gällande språkinlärning i hemlandet och även i Sverige. Något som enligt Elias verkar ha gett resultat.

Utredningen föreslår att döva och hörselskadade personer kan skicka in ett intyg som gör att de kan undantas från just hörförståelsetestet. Utredningen har också bedömt att man inte kan använda sig av teckenspråkstolk i testet då det inte blir rättvist tolkat samt att det inte är aktuellt med test av teckenspråkskunskaper. Man inför hellre undantag i kunskapstestet.

Mona Riis

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *