Beslutet oförändrat, WFD:s kongress 2027 hålls i Förenade Arabemiraten

Foto: SDR

Teckenrapport har tidigare rapporterat om att Världsförbundet för döva, WFD, skulle ha en extra generalförsamling den 21 oktober. Den genomfördes via Zoom och Sveriges delegater var Maria Hermanson och Joakim Hagelin Adeby.

Sverige var en av 19 länder som lämnat in begäran om en extra generalförsamling, EGA, av den anledning att man inte var nöjd med hur WFD hanterat processen kring val av kandidatländer inför nästa kongress. Det var första gången i WFD:s historia som de genomförde en EGA. I och med att EGA skedde via Zoom har det varit en del tekniska utmaningar men 89 länder deltog.

Tre timmar innan EGA startade, beslöt Norges Dövas Förbund, NDF, att ta tillbaka sin kandidatansökan som värdland till WFD-kongressen 2027. NDF berättar sedan via sin sociala media att anledningen till tillbakadragen ansökan berodde på WFD:s ovillighet att offentliggöra den dialog som förts mellan dem och NDF. NFD menar att sedan de skrivit ett öppet brev till WFD i juli har det förekommit en kontinuerlig dialog med WFD. NFD har även publicerat tre artiklar om WFD i deras senaste nummer av Døves Tidsskrift. Då blev dialogen ännu mer intensiv och NDF valde att publicera WFD:s svar på samma plattform där det ursprungliga öppna brevet publicerades. NDF har även varit villiga till att låta WFD svara via Døves Tidsskrift, vilket de inte gjorde. Iställde valde WFD att publicera sitt svar via WFD:s hemsida, dagen innan EGA, vilket upprörde NDF.

Under EGA fick medlemmarna rösta om att integrera mänskliga rättigheter som ett kriterium när WFD ska göra utvärdering av kandidatländer. Majoriteten röstade emot förslaget. WFD ska dock utveckla sina frågor till framtida kandidatländer. Vid EGA fick medlemmarna även rösta om värdnation för WFD-kongressen 2027.  Förenade Arabemiraten, U.A.E., vann återigen med 64 röster medan 10 röstade emot och 15 valde att inte rösta. Sverige är en av de 10 som inte röstade på U.A.E. eftersom Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, anser att deras ståndpunkt är densamma som förut.

Resultatet av denna EGA blev alltså oförändrat från det ursprungliga resultatet vid generalförsamlingen i Jeju, Sydkorea. WFD:s kongress 2027 kommer därmed att äga rum i U.A.E.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *