Tolkanvändareventet i Örebro

Igår hade Region Örebro läns Tolkcentral ett tolkanvändarevent. Där berättade de för tolkanvändarna vad senaste nytt är inom verksamheten, om hur ekonomin ser ut nu och framöver samt om den nya beställningsportalen. Verksamhetschefen Anki Johansson ledde eventet som hölls i två timmar.

Anki berättade att ekonomiska situationen är mörk just nu, att det är stora sparkrav som gäller i hela Region Örebro län och att risken är att det varar i några år till. Hela 414 miljoner kronor ska Regionen spara under 2024. Det innebär då att det är anställningsstopp på alla verksamheter inom Regionen inklusive Tolkcentralen. Allmänt inköpsstopp gäller nu för allt som inte är verksamhetskritiskt och dessutom får inga investeringar göras, som till exempel renoveringar. Det är även allmänt stopp för deltagande i konferenser och kurser som inte är verksamhetskritiska för de regionalt anställda.

Tolkcentralen måste nu se över hur de kan förbättra prioriteringen av uppdragen de får in. De måste minska på kostnaden motsvarande fem anställda. Några åtgärder de ska göra är att se över vad de kan minska på eller avsluta, som till exempel telefonabonnemang, förbrukningsmaterial och datorer. De försöker också genomföra fler distanstolkningar för att minska resekostnaderna. Dessutom behöver en förändring av arbetssätt göras och det kan innebära att vid vissa tider kan Tolkcentralen endast ta emot beställningar via telefon samt vissa dagar endast via mail. Tolkcentralen utför nu inga prioritet 3-uppdrag för personer över 18 år.

Anki nämnde också att under 2023 har de redan haft över 500 uppdrag inställda på plats och dessa är på totalt 865 tolktimmar. Lägger man dessutom till restid på en timme per uppdrag så är det totalt 1300 tolktimmar som någon annan kunde ha fått. Tolkcentralen uppmanar därför tolkanvändarna att aktivt avboka om de inte kommer, eller be sjuk- eller tandvården att avboka åt dig.

Dövas Förening i Örebro har ett tolkbrukarråd bestående av Josephine Willing, Isabel Engwall och Carl Rasmussen. De berättar att de är oroliga över att Regionen måste spara så mycket pengar och för att tolkanvändarna kommer att drabbas, särskilt vad gäller prioritet 3-uppdrag.

Enhetschefen Anders Silvetärn berättade om den nya beställningsportalen ”BokaTolk” som finns på 1177.se. Där kan man göra beställningar, se alla sina kommande bokningar, göra ändringar och avboka. Beställningar via mail och telefon kvarstår men Tolkcentralen rekommenderar tolkanvändarna att använda portalen eftersom den är smidigare och snabbare.

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *