Bra betyg till Skåne Regions verksamhetsområde syn, döv och hörsel

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR brukar skicka ut en patientenkät. Enkäten kallas Nationell patientenkät, NPE vars syfte att se hur patienter upplever hälso- och sjukvården i alla Sveriges regioner. Enkäten skickas ut vartannat år till Skåne Regions förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, där verksamhetsområdet syn, döv och hörsel ingår. Motsvarande förvaltning finns i 11 regioner i Sverige.

I patientenkäten finns sju olika områden: Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. Resultatet visar att verksamhetsområdet syn, döv och hörsel hade bäst resultat i fem av dessa sju områden.

nyheter@teckenbro.com

#teckenrapport #dje #dovteam

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *