Danska dövas ungdomsförbund kommer att läggas ner vid årsskiftet

Foto: DDU

Efter nästan tre årtionden av engagemang och stöd till döva barn och unga med läger, kurser och workshops står Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) inför nedläggning den 31 december 2023.

En avslutning som skakar grunden för det självständiga ungdomsförbundet för döva. Avslutningen beror på ekonomiska utmaningar och en krympande medlemsbas. För att få bidrag från Dansk Ungdomsråd (DUF) krävs att man ska ha minst 150 medlemmar och detta krav kunde inte DDU uppfylla.

Vårt medlemsantal har minskat under årens lopp. Den definitiva knäckande punkten kom när en stor grupp unga döva från 1992 passerade 31 år och därmed inte längre kunde förbli medlemmar, säger Emilo Christensen, DDU:s ordförande, till Døvefilms journalist, Mette Bertelsen.

Emilio berättar också att det blev omöjligt för dem att locka nya medlemmar. Förbundet har alltid balanserat på en tunn linje och rekryteringen av nya styrelsemedlemmar har varit en stor utmaning. För närvarande består styrelsen endast av tre personer.

Det finns flera orsaker till den minskade medlemsbasen som till exempelvis att DDU kanske inte har varit tillräckligt synliga, minskat intresse för teckenspråk och att föräldrar till döva barn inte längre introduceras till DDU. Organisationer som Hörselförbundet och Decibel erbjuder evenemang för unga med hörselnedsättningar där teckenspråk inte prioriteras högt.

För att säkerställa att barn och unga fortfarande har tillgång till stöd och aktiviteter, kommer en ny kommitté bestående av tre unga individer, i samarbete med Danske Døves Landsförbund (DDL), att undersöka möjligheterna att arrangera läger, kurser och workshops för döva barn och unga i framtiden.

Imorgon, den 16 december, håller förbundet sin extra generalförsamling för medlemmarna där DDU:s arbetsgrupp kommer att presentera de framtida möjligheterna. Den extra generalförsamlingen avslutas med evenemanget ”Gravöl för DDU”. Där samlas nuvarande och tidigare medlemmar för att minnas de många positiva erfarenheterna de haft med DDU sedan dess start 1994.

Mette Bertelsen, Døvefilm

Kenny Åkesson

nyhet@teckenbro.com

image_pdfimage_print
Dela nyheten

Teckenrapport

Learn More →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *